Velkommen til Publish Media


Publish Media er etablert for å utgi temaaviser, bilag og kundemagasin distribuert gjennom dagspresse og andre mediekanaler. Publish Media påtar seg hele- eller deler av prosessen forbundet med en produksjon og utgivelse, inkludert prosjektledelse, idé, journalistisk innhold, produksjon (design, ombrekking, foto, repro) og annonsesalg. Bak Publish Media står det personer med lang og tung erfaring fra pressen, reklamebransjen, TV og internett.

Finn ut hvorfor

Hvorfor annonsere i bilag eller magasin?


Målrettet og Relevant

Ved å annonsere i et temabilag/magasin, treffer man akkurat de leserne som er mest verdifulle å nå, nemlig de som er interessert i å orientere seg innen det tema/produktområdet man som annonsør tilhører. Man opptrer på denne måten innenfor en attraktiv og relevant redaksjonell setting, som danner det beste utgangspunktet for profilering av sin bransje, produkter og tjenester.

Distribusjon

Publish Media vurderer i samarbeid med kunden den aktuelle distribusjonsformen for den aktuelle utgivelsen, i hvert enkelt tilfelle. Sammen jobber vi for å optimalisere målgruppedekning og effekt til en fornuftig kontaktpris. Relevante distribusjonskanaler for bilag/magasin er blant annet dagspresse, post, messer, og kundemøter, gjerne en kombinasjon av disse.

Redaksjonell annonsering

Mange annonsører etterspør muligheten til å presente seg selv i en mer redaksjonell form. En temaavis/bilag gir deg som annonsør flere strenger å spille på ved også å tilby denne formen for annonsering. Redaksjonelle annonser kan supplere din bedrifts/organisasjons markedskommunikasjon på en unik og spennende måte!

Effekt

Vi sitter på mye informasjon om effekten av annonsering i bilag, i form av undersøkelser, etc. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Hvordan!

Hvordan kan Publish Media hjelpe deg?


Basert på idé fra Publish Media eller annonsør, utarbeider vi i samråd en strategi, gjennomførings- og utgivelsesplan for det aktuelle bilaget/avisen. Publish Media tilbyr seg i denne forbindelse å bistå i hele- eller deler av prosessen. Vi kan levere en ”nøkkelferdig” total-løsning, eller forestå enkeltstående oppgaver som journalistisk innhold, grafisk produksjon, etc. I visse tilfeller ønsker annonsøren bak en utgivelse også å knytte opp andre annonsører til bilaget, det være seg samarbeidspartnere, leverandører, eller medlemmer. Publish Media tilbyr seg i slike tilfeller også å stå for annonsesalget opp mot den enkelte utgivelse.

Kontakt oss!


Klar til å starte neste prosjekt hos oss? Det er flott! Ring oss eller send oss en e-post og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig!

997 08 767